Menu

Den lilla butiken med de stora resurerna

Min tanke med butiken är att satsa på KVALITET och närodlat.

Det ska vara en butik med kundservice och en hjälpande hand i glädje och sorg.

 

Du ska alltid känna dig välkommen in och har du någon fundering om något FRÅGA.